w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu zagospodarowania terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 73 w ciągu ul. Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie.