w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy fragmentu ul. Jana Chryzostoma Paska.