w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zbycia nieruchomości położnej przy ul. Jana Kazimierza 15.