w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zbycia nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 64b.