w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie obiektu technicznego na terenie gminnym na ul. Ludowej 1.