w sprawie wyrażenia zgody na wiatę śmietnikową dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Willowej 21-27.