w sprawie wyznaczenia miejsca postojowego na fragmencie działki nr 11 na 19, obręb 3014.