w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska w Szczecinie".