w sprawie zamiaru utworzenia nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie działania RO Drzetowo-Grabowo – przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8.