w sprawie zbycia gruntu Gminy miasto Szczecin - część dz. nr 21/52 obręb 1017.