W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szarotki 15A, dz. Nr 2/43 z obr. 1028.