w sprawie zmiany budżetu Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo na 2019 r.