w sprawie zmiany uchwały nr 61/21 dotyczącej zabezpieczenia środków inwestycyjnych na dokumentację projektową oraz realizację budowy chodnika na ul. Rugiańskiej.