Ważne dla osób urodzonych w latach 1988 – 1992

MŁODZIEŻOWA RADA OSIEDLA
Dnia 20 czerwca 2006 roku rozpocznie pracę Młodzieżowa Rada Osiedla Drzetowo – Grabowo. Będzie ona pracowała w ustalonym składzie do końca kadencji obecnej rady, czyli do wiosny 2007 roku. Chcielibyśmy, aby na następną kadencję rada młodzieżowa była wybrana w wyborach podobnych do wyborów rad osiedlowych i aby te wybory odbyły się w tym samym dniu.

Młodzieżowa Rada Osiedla będzie pracowała na następujących zasadach:

· Rada Osiedla wybierze spośród zgłoszonych osób 10-ciu członków Młodzieżowej Rady Osiedla,

· Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Sekretarz Rady Osiedla do dnia 13 czerwca 2006 roku w siedzibie rady a także na zebraniu w dniu 31 maja.

· Zgłoszenie na zwykłej kartce papieru musi zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata oraz imiona, nazwiska i podpisy trzech osób popierających kandydata. Zarówno kandydaci jak i osoby popierające muszą być urodzeni w latach 1988 – 1992 i mieszkać w granicach Osiedla Drzetowo – Grabowo.

· Regulamin pracy określi Uchwała Rady Osiedla podjęta po konsultacji z wybranymi członkami Młodzieżowej Rady Osiedla.

Rady Osiedla funkcjonują już piętnaście lat, to już cztery kadencje. Niestety ilość ludzi młodych angażujących się w tego typu pracę jest bardzo mało. Inicjatywa nasza ma na celu umożliwienie grupie młodych ludzi poznanie mechanizmów funkcjonowania administracji. W krajach bardziej od naszego rozwiniętych angażowanie się w tego rodzaju społeczne działania jest postrzegane jako doświadczenie bezcenne w przyszłym życiu zawodowym. Z naszej strony oferujemy pomoc i wsparcie, a także, dość dobrze wyposażoną bazę, umożliwiającą podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz osiedlowej społeczności. Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie rady. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur.