Ważne telefony

112 – Numer alarmowy
9656 – Dyżurny Techniczny Miasta
986 – Straż Miejska
0 800 156 032 – Bezpłatny Policyjny Telefon Zaufania