Ważne telefony

Ważne telefony

POGOTOWIA     

NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO     112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Pogotowie Policyjne 997
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Dźwigowe “Dąb” 452 52 49
Pogotowie Dźwigowe SM “Śródmieście” 987
Pogotowie Energetyczne  991; 813 22 00, 425 22 00
Pogotowie Gazowe 992, 486 49 92
Pogotowie Przeciwpowodziowe 484 52 83
Pogotowie Spółdzielcze  982
Pogotowie Spółdzielcze “Dąb” dla lewobrzeża 0601 567 340
Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne  91 994, 91 422 70 15, 91 422 76 35
Pogotowie Drogowo-Techniczne. Dotyczy Torów MZK 432 86 64
Pogotowie Techniczno-Energetyczne Trakcyjne. 91 422 22 67, 91  422 50 38
Dyżurny Techniczny Miasta 96 56
WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 91 462 48 77, 91 462 43 31
Zgłaszanie Wypadków. Pogotowie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 995
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody  91 430 33 60

INFORMACJA

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 91 489 16 30
Centrum Informacji Turystycznej 91 434 04 40
Informacja o Wypadkach. Policyjne Pogotowie Wypadkowe 91 821 30 34
Informacja o Stanie Dróg 91 432 53 14
Informacja Kolejowa 94 36
Informacja PKP Szczecin 93 13, 91 441 21 60
Automatyczna Informacja PKP Szczecin Przyjazdy 93 14
Informacja PKS Szczecin 93 16, 434 69 80
Informacja o Tańszych Odpowiednikach Leków i Cenach 0 800 88 81 11
Informacja Miejska 911
Informacja Pogodowa  (095) 92 21
Program Telewizyjny 92 25
Zegarynka 92 26

POMOC

Miejski Rzecznik Konsumentów 91 424 51 35
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Pomoc Rodzinie (czynny całą dobę)
91 464 63 33, 91 464 63 34, 91 464 63 35
Komitet Ochrony Praw Dziecka 91 484 73 42
Zachodniopomorski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy 91 464 68 46
Telefon Zaufania Wolontariuszy Wspierających osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS “DA DU” 91 454 24 50 (wto-pt 18.00-20.00)
Telefon Zaufania PCK o HIV/AIDS 91 434 03 62 (śr 16.00-18.00)

UZALEŻNIENIA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych 91 488 83 55
Telefon Zaufania Ośrodka Terapii Uzależnień 91 455 83 43
Alkoholowy Telefon Zaufania 455 83 43 (od 8.00 do 20.00)
Wspólnota Anonimowych Alkoholików Punkt Kontaktowy 91 450 01 76
(pon-pt 17.00-19.00)
Telefon Zaufania “Anonimowy Przyjaciel”
(godz. 17-22, pt. i sob. do 6.00, wt i czw – w godz. 10-13)  988

INSTYTUCJE CHRONIĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY

Bezpłatny Policyjny Telefon Zaufania 0 800 156 032
telefon Zaufania w Komendzie Głównej Policji (poważne przestępstwa, łamanie prawa przez funkcjonariuszy)   0 800 120 226
Straż Miejska  986