ws. przyjęcia planu rzeczowo finansowego na 2023 r.