ws. przyjęcia wniosków do budżetu miasta na 2020 r.