ws. wniosków do Komisji Inicjatyw Społecznych w związku z pandemią koronawirusa COVID-19