Wstępniak - Biuletyn 01/2006/06

Szanowni Mieszkańcy!
Po raz szósty w tej formie staramy się dotrzeć do Państwa z informacją o sprawach naszego osiedla. Tym razem informator trochę się rozrósł. Na stronie drugiej przedstawiamy sprawozdanie z podejmowanych w 2005 roku działań. Zachęcamy do zapoznania się z tym tekstem przed planowanym na środę 31 maja corocznym zebraniem Rady Osiedla, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla. Chcemy umożliwić Państwu spotkanie się z Radnymi Rady Miasta, Prezydentem Miasta i jego współpracownikami, funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji. Warto skorzystać z tego spotkania w związku z planowanymi na jesień wyborami władz miasta na następną kadencję. Bliższe informacje o tym zebraniu obok. Zachęcamy też do odwiedzania naszej strony internetowej (www.szczecin.pl./drzetgrab), gdzie znajdziecie Państwo wszystkie aktualne informacje. Piszemy też trochę o naszych zamierzeniach na ten rok. Szczególnie zwracamy uwagę na pomysł powołania Młodzieżowej Rady Osiedla. Jest to oferta umożliwiająca młodym ludziom nabranie doświadczeń i wiedzy na temat działalności samorządu, po to, aby w niedalekiej przyszłości sami mogli przejąć odpowiedzialność za losy naszego osiedla i miasta. Biuletyn to jedna z form realizacji zasady jawności życia publicznego. Zachęcamy do wizyt w naszej siedzibie i dzielenia się uwagami także na temat biuletynu, co powinno się w nim znajdować, jaką powinien mieć szatę graficzną, itp. Zapraszam też firmy, które za jego pomocą chciałyby docierać do mieszkańców. W przypadku znalezienia takich sponsorów wydawalibyśmy go częściej.

Henryk SZELĄGIEWICZ

Przewodniczący Rady Osiedla