XII posiedzenie Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo

Zapraszamy na kolejne posiedzenie naszej Rady.

Wtorek 14.09.2021 r. o godzinie 17:30 w siedizbie rady.