Zagospodarowanie terenu i remont schodów przy ul. Dubois w Szczecinie.

W związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane związane z realizacją zadania SBO - Zagospodarowanie terenu oraz remont schodów przy ul. Dubois w Szczecinie informujemy, że przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 24.01.2022 r.

Przy okazji warto przypomnieć, żę remont schodów zostanie sfinansowany ze środkó inwestycjnych Rady Osiedla, któa przenzaczyła na te cel 200 000 zł.