,,ZAOPIEKOWANI - SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN’’

,,ZAOPIEKOWANI - SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN’’

Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu adresowanego do mieszkańców z terenu Gminy Miasta Szczecin realizujemy trzy zadania:

Zad. 5 

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH  Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH „NIEZAPOMINAJKA” W SZCZECINIE - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Zad. 6 

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH „NIEZAPOMINAJKA” W SZCZECINIE - USŁUGI KONSULTACYJNO- DORADCZO-SZKOLENIOWE

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać nieodpłatnie z porad:

• prawnika

• psychologa

• specjalisty ds. socjalno-ekonomicznych 

• zawodowego opiekuna

• fizjoterapeuty

• terapeuty

Zad. 11 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO W SZCZECINIE

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

(w tym również o bieżących naborach do poszczególnych zadań)

NA STRONIE:

www.dpskrucza.szczecin.pl

 

KONTAKT

Centrum Wsparcia „Niezapominajka”

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie

Krucza 17, 71-747 Szczecin

e-mail: info@zaopiekowani.szczecin.pl

tel.: /91/ 455-87-03, wew. 128 (usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe)

 

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego

Krucza 17, 71-747 Szczecin

e-mail: wypozyczalnia@zaopiekowani.szczecin.pl

tel.: /91/ 455-87-03, wew. 118 (informacje ogólne, składanie wniosków)

tel. + 48 728 405 396 (wydawanie i przyjmowanie sprzętu, transport i montaż)