Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
78/22 24/02/2022 w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiany działek nr 13/12 i 67/4 z obr. 1017. 28/02/2022
39/20 07/05/2020 w sprawie wydania opinii w kwestii sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa stanowiącej działkę na 1/2 położonej przy ul. Ludowej 24c oraz oddania w drodze bezprzetargowej działki nr 15/2 położonej przy ul. Ks. Wacława Bl 07/05/2020
38/20 07/05/2020 w sprawie wydania opinii w kwestii wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony do 3 lat nieruchomości gminnej ( dz. 11/14, 26/51 obręb 3014, ul. Ceglana, ul. Miedziana). 07/05/2020
47/20 02/11/2020 w sprawie wynajmu fragmentu działki nr 2/43, obręb 1028. 03/11/2020
35/20 25/02/2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu chodnika wzdłuż ul. Miedzianej. 26/02/2020
54/21 23/03/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji muralu na ul. E. Plater 20 na budynku Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF 24/03/2021
53/21 23/03/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji muralu na ul. Szarotki 14 24/03/2021
31/20 22/01/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu zagospodarowania terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 73 w ciągu ul. Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie. 27/01/2020
18/19 08/10/2019 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy fragmentu ul. Jana Chryzostoma Paska. 09/10/2019
10/19 25/06/2019 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zbycia nieruchomości położnej przy ul. Jana Kazimierza 15. 26/06/2019