w sprawie wynajmu fragmentu działki nr 2/43, obręb 1028.