w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drzetowo - Grabowo - Teatr Polski w Szczecinie.