w sprawie zgłoszenia uwag do projektu przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania Blizińskiego i Druckiego-Lubeckiego