Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
4/20 27/04/2020 Uchwała Zarządu Rady Osiedla w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej środków w ramach „Małych Dotacji”, z przeznaczeniem na zakup gotowych maseczek wielorazowych dla mieszkańców osiedla z przeznaczeniem do walki z COVID-19. 27/04/2020
38/20 07/05/2020 w sprawie wydania opinii w kwestii wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony do 3 lat nieruchomości gminnej ( dz. 11/14, 26/51 obręb 3014, ul. Ceglana, ul. Miedziana). 07/05/2020
39/20 07/05/2020 w sprawie wydania opinii w kwestii sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa stanowiącej działkę na 1/2 położonej przy ul. Ludowej 24c oraz oddania w drodze bezprzetargowej działki nr 15/2 położonej przy ul. Ks. Wacława Bl 07/05/2020
40/20 12/05/2020 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drzetowo - Grabowo - Teatr Polski w Szczecinie. 13/05/2020
41/20 18/05/2020 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska w Szczecinie". 18/05/2020
42/20 18/05/2020 w sprawie wiaty śmietnikowej na tyłach kamienicy przy ul. Swarożyca 3 18/05/2020
43/20 18/06/2020 w sprawie zamiaru utworzenia nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie działania RO Drzetowo-Grabowo – przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8. 18/06/2020
44/20 18/06/2020 w sprawie ustanowienia służebności na działce 12/5, obręb 1028 na potrzeby dojazdu do garażu. 18/06/2020
5/20 06/07/2020 Uchwała Zarządu Rady Osiedla ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. 06/07/2020
45/20 24/08/2020 ws. zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 25/08/2020